Bình sâm mật ong 2.8 – bình trụ củ 5 ký 5 tuổi

7.000.000