Bình trụ hàn quốc 4 lít : giá 55 triệu, trọng lượng sân 220g, tuổi sâm 40

55.000.000