Sâm Đào : bình 2 L 7 20 triệu, tuổi sâm 25, 520g

20.000.000